SN: ryczałty za nocleg kierowców do zwrotu

Sąd Najwyższy zmienił swoją linię orzeczniczą na niekorzyść kierowców podróżujących za granicę. Opowiedział się za mniej korzystnymi regulacjami za noclegi, które są zapisane w regulaminach zakładowych i umowach.

Wyrok ten zmienia dotychczasową linię orzeczniczą, korzystną dla kierowców. Jest też pewnym precedensem, gdyż mówi o działaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego wstecz - podkreśla pełnomocnik kierowcy, adwokat Piotr Pająk.

Znaczenie wyroku Trybunału

Chodzi o orzeczenie TK z 24 listopada 2016 r. (K 11/15), w którym Trybunał uznał za niezgodny z Konstytucją art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców. Trybunał uznał, że poziom wątpliwości interpretacyjnych w tym wypadku ma charakter kwalifikowany. Trudności w ich usunięciu, szczególnie z punktu widzenia adresatów danej regulacji, okazały się rażąco nadmierne. Skutki tych rozbieżności mają istotne znaczenie dla adresatów. Nastąpił znaczny wzrost kosztów pracy przez obciążenie pracodawców branży transportowej roszczeniami kierowców obejmującymi kilka lat wstecz, sięgającymi 50 tys. zł na osobę.

Trybunał stwierdził, że w przypadku kierowców nie ma zastosowania rozporządzenie o podróżach służbowych stosowane do urzędników zatrudnionych w administracji. Na tej podstawie sądy powszechne w całej Polsce masowo oddalają roszczenia kierowców o wypłatę ryczałtów.

SA: ryczałt się należy

Skargę kasacyjną złożyło przedsiębiorstwo pozwane Matrans SA od wyroku Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach z 21 maja 2015 r., oddalającego apelację spółki przewozowej, które nie chciało się zgodzić z wypłaceniem ryczałtu za noclegi kierowcy Sylwestrowi K. Przedsiębiorstwo twierdziło bowiem, że skoro firma zainwestowała w kuszetki znajdujące się w aucie, to świadczenia za podróże służbowe się nie należą. Warto dodać, że kierowca dostawał 10 euro za każdy nocleg w kabinie. Sąd był przeciwnego zdania.

W skardze spółka stwierdziła, że Trybunał nie zmienił stanu prawnego, bo wyeliminowanie zaskarżonego przepisu nastąpiło z powodów naruszenia techniki legislacyjnej - niewłaściwego odesłania do kodeksu pracy. Wyrok Trybunału był skierowany przeciwko uchwale Sądu Najwyższego (III PZP 2/09) a nie przeciw ustawie - podkreślił adw. Pająk.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 17.12.2009 r. tzw. zakresowe czy interpretacyjne wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie mogą stanowić podstawy do wznowienia postępowania. Mogą być stosowane przez sądy tylko na przyszłość, zatem nie ma podstaw do uchylenia prawomocnego już orzeczenia.

SN: regulamin ma pierwszeństwo

Wyrok Sądu Okręgowego został oparty o niekonstytucyjny przepis, lecz uznany za taki po uprawomocnieniu się wyroku SO. SN uchylił wyrok tego sadu, gdyż stwierdził, że błędem było nieuwzględnienie regulaminu wynagradzania przyjętego przez spółkę (co nakazuje art. 77(5) § 3 k.p.).

Oznacza to, że SN orzekł o możliwości działania wyroku TK wstecz. Nowością w orzecznictwie jest też to, że uznano, iż regulamin i umowa z kierowcą mają decydujące znaczenie, choć są mniej korzystne dla kierowców. Do tej pory uznawano, że skoro regulamin jest mniej korzystny niż kodeks pracy, to stosuje się regulację z kodeksu.

Wyrok SN z 9.03.2017 r., sygnatura akt I PK 309/15 za: el/lex, data publikacji: 16 marca 2017 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

zadzwoń 691 863 192 / napisz radca@kancelaria-kaczor.pl

Aktualności

Mariusz Kaczor aktualnosci
Sąd Najwyższy: ryczałty za nocleg kierowców do zwrotu

Sąd Najwyższy zmienił swoją linię orzeczniczą na niekorzyść kierowców podróżujących za granicę.

Więcej
Mariusz Kaczor aktualnosci
Nadmierny koszt zerwania polisy

Nadmierny koszt zerwania polisy.

Więcej
Mariusz Kaczor aktualnosci
Podróż służbowa zawodowych kierowców

Nowa uchwała ważna dla kierowców samochodów ciężarowych oraz właścicieli przedsiębiorstw transportowych.

Więcej
Mariusz Kaczor aktualnosci
Cicha rewolucja w spółkach kapitałowych.

Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

Więcej
Mariusz Kaczor aktualnosci
Wzór pełnomocnictwa

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osobę fizyczną/prawną.

Więcej
Mariusz Kaczor aktualnosci
Umowa sprzedaży samochodu

Do Państwa dyspozycji przekazuję wzór umowy sprzedaży samochodu.

Więcej

Kontakt

Mariusz Kaczor

Kancelaria radcy prawnego
Prawnik Legnica

telefon 691 863 192
e-mail radca@kancelaria-kaczor.pl

adres ul. Rataja 33/1, 59-220 Legnica
Zobacz na mapie

Formularz kontaktowy

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Kancelaria radcy prawnego Mariusz Kaczor, z siedzibą Rataja 33/1, 59-220 Legnica. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie. Dane nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale uzupełnienie pól oznaczonych, jako „pola wymagane” jest konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie.
Załącz umowę / dokument   Usuń  

Pola z (*) są wymagane