Prawo cywilne

W szczególności specjalizuję się prawem umów (tworzenie umów, sprawdzanie umów pod kątem zagrożeń oraz klauzul niedozwolonych), prawem spadkowym (dziedziczenie długów, zachowek) oraz ochroną praw konsumentów

Prawo rodzinne

Zajmuję się sprawami z zakresu prawa rodzinnego, w tym sprawami rozwodowymi, podziałami majątków oraz kwestią alimentów.

Obsługa przedsiębiorców

Zapewniam obsługę podmiotów gospodarczych, zarówno prowadząc indywidualne sprawy lub w formie stałej obsługi prawnej.

Obsługa prawna

Zapewniam obsługę prawną spółek handlowych, w szczególności opracowanie umów, porozumień, oświadczeń woli, uchwał organów, regulaminów, ogólnych warunków umów.

Zamówienia publiczne

Zapewniam pomoc w prawidłowym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności przy przygotowaniu ogłoszeń, SIWZ i wzorów umowy.

Opinie prawne

Zajmuję się sporządzaniem opinii prawnych oraz informacji o obowiązujących przepisach prawa. Przygotowuję analizy umów związanych z obrotem gospodarczym pod kątem korzyści i ryzyk.

O mnie

Jestem absolwentem dwóch kierunków studiów Uniwersytetu Wrocławskiego - administracji i prawa. Aplikację radcowską odbyłem w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu, gdzie również jestem wpisany na listę radców prawnych - nr wpisu WŁ/LG/453.

Mariusz Kaczor radca prawny
Mariusz Kaczor
radca prawny
Prawnik Legnica Mariusz Kaczor

Zawód prawnika wykonuję nieprzerwanie od 2007, w tym czasie zajmowałem się obsługą prawną osób fizycznych oraz osób prawnych.

Posiadam ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zawodu radcy prawnego.

O zawodzie radcy prawnego

Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego. Jego wykonywanie regulowane jest ustawą o radcach prawnych oraz przepisami wydawanymi przez samorząd radcowski, w szczególności Kodeksie Etyki Radcy Prawnego. Przepisy te gwarantują najwyższy standard bezpieczeństwa klientów korzystających z pomocy prawnej świadczonej przez radcę prawnego.

Jedną z najważniejszych zasad wykonywania zawodu radcy prawnego jest tajemnica zawodowa. Radca prawny zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej. Obowiązek ten polega na zachowaniu w tajemnicy wszystkiego, o czym radca prawny dowiedział się w związku udzielaniem swojemu klientowi pomocy prawnej, bez względu na zakres i rodzaj tej pomocy (udzielenie porady, konsultacje, opinia prawna, czy prowadzenie sprawy przed sadem). Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może zostać ograniczony w czasie.

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia oraz sposób rozliczenia ustalane są indywidualnie. Przy ustalaniu wynagrodzenia brane są pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy a także wymagany nakład pracy radcy prawnego.

Wynagrodzenie może być określone jako wynagrodzenie ryczałtowe bądź też może być ustalane według umówionej stawki godzinowej. Wynagrodzenie za zastępstwo prawne przed Sądami następuje, co do zasady, w oparciu o stawki uregulowane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1804).

Potrzebujesz porady prawnej?

zadzwoń 691 863 192 / napisz radca@kancelaria-kaczor.pl

Aktualności

Mariusz Kaczor aktualnosci
Sąd Najwyższy: ryczałty za nocleg kierowców do zwrotu

Sąd Najwyższy zmienił swoją linię orzeczniczą na niekorzyść kierowców podróżujących za granicę.

Więcej
Mariusz Kaczor aktualnosci
Nadmierny koszt zerwania polisy

Nadmierny koszt zerwania polisy.

Więcej
Mariusz Kaczor aktualnosci
Podróż służbowa zawodowych kierowców

Nowa uchwała ważna dla kierowców samochodów ciężarowych oraz właścicieli przedsiębiorstw transportowych.

Więcej
Mariusz Kaczor aktualnosci
Cicha rewolucja w spółkach kapitałowych.

Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

Więcej
Mariusz Kaczor aktualnosci
Wzór pełnomocnictwa

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osobę fizyczną/prawną.

Więcej
Mariusz Kaczor aktualnosci
Umowa sprzedaży samochodu

Do Państwa dyspozycji przekazuję wzór umowy sprzedaży samochodu.

Więcej

Kontakt

Mariusz Kaczor

Kancelaria radcy prawnego
Prawnik Legnica

telefon 691 863 192
e-mail radca@kancelaria-kaczor.pl

adres ul. Rataja 33/1, 59-220 Legnica
Zobacz na mapie

Formularz kontaktowy

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Kancelaria radcy prawnego Mariusz Kaczor, z siedzibą Rataja 33/1, 59-220 Legnica. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie. Dane nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale uzupełnienie pól oznaczonych, jako „pola wymagane” jest konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie.
Załącz umowę / dokument   Usuń  

Pola z (*) są wymagane